About the Journal

Časopis "Ekonomski izazovi" (Online ISSN: 2560-4805, Print ISSN: 2217-8821) u izdanju Univerziteta u Novom Pazaru objavljuje stručne, naučne i pregledne radove. Časopis je trenutno kategorizovan u kategoriji „Ekonomija i organizacione nauke“ sa M51, kao i na međunarodnoj ERIH+ listi.

Current Issue

Vol. 24 No. 24 (2023): Vol 24 - 2023.
					View Vol. 24 No. 24 (2023): Vol 24 - 2023.
Published: 2024-03-04

Full Issue

View All Issues