Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

NAPOMENA:

Poštovani autori,

Molimo vas da prije podnošenja vašeg rada na recenziju uklonite svoje ime i instituciju iz word dokumenta. Ovaj korak je važan kako bi se osigurala dvostruka slepa recenzija, što je standardna praksa u procesu recenziranja naučnih radova.

 

UPUTSTVO ZA AUTORE

Tekst rada obima do 15 stranica, na nekom od bhs jezika, napisan prema sledećem uputstvu:

Format teksta: MS Word 2007 i stariji (*.docx; *.doc);

Font: Times New Roman;

Format stranice: B5 (182×257 mm);

Razmak između redova (Line spacing): jednostruki;

Margine: leva (left) 2.0 cm, desna (right) 1.5 cm, gornja (top) 2.0 cm, donja (bottom) 1.5 cm;

Naslov rada na nekom od bhs jezika: 12 pt., bold, centralno ravnanje (Alignment centered), velika slova;

Naslov rada na engleskom jeziku: 12 pt., bold, centralno ravnanje (Alignment centered), velika slova;

Imena autora: 11 pt., centralno ravnanje (Alignment centered), jedan autor mora biti podvučen kao autor koji će prezentovati rad;

Institucije i e-mail adrese: 11 pt., italic, centralno ravnanje (Alignment centered);

Izvod na nekom od bhs jezika i ključne reči: 11 pt., potpuno ravnanje (Alignment justified);

Izvod na engleskom jeziku i ključne reči: 11 pt. potpuno ravnanje (Alignment justified);

Tekst rada: 11 pt., potpuno ravnanje (Alignment justified) nazivi celina velikim slovima bez rednog broja;

Citiranje: Ispod teksta u fusnote upisivati samo propratne komentare. Propratni komentar pisati fontom Time New Roman 8 pt. Na kraju citata u tekstu otvoriti zagradu i u njoj upisati prezime autora, godinu izdanja i broj strane.

 • Primer za citiranje bibliografske jedinice jednog autora: (Krivokapić, 2008:74).
 • Primer za citiranje bibliografske jedinice dva autora (Matijević & Mitrović, 2011: 77).
 • Primer za citiranje više bibliografskih jedinica: (Krivokapić, 2005: 36; Simonović, 2004: 183).
 • Primer citiranja bibliografske jedinice bez autora: (Deklaracija, 1948: 2).
 • Primer citiranja bibliografske jedinice jednog autora u slučaju da postoje druge bibliografske jedinice istog autora izdate iste godine: (Ivanović, 2011b: 45);

Literatura: 11 pt., sa rednim brojem ispred. Referentni izvori se navode prema abecednom redu. Abecednim redom navesti sve citirane bibliografske jedinice. Knjiga se navodi sledećim redom: prezime, ime, godina izdanja, naslov knjige kurzivom, mesto izdanja, naziv izdavača. Članak u knjizi se navodi sledećim redom: prezime (autora), ime (autora), godina izdanja, naslov članka, u:, prezime (urednika), ime (urednika), skraćena oznaka uredništva (u zagradi), naslov knjige kurzivom, mesto izdanja, naziv izdavača. Članak u časopisu se navodi sledećim redom: prezime, ime, godina izdanja, naslov članka, naslov časopisa kurzivom, godište, broj, izdavač i broj prve i poslednje strane na kojima je članak objavljen.

 • Primer navođenja knjige: Jović, Miodrag. 2011. Krivično pravo-opšti deo. Novi Pazar: Univerzitet u Novom Pazaru.
 • Primer navođenja teksta u knjizi: Pillar, Paul 2008. Counterterrorism, u: Williams, Paul (ur.). Security studies: an introduction. London and New York: Routledge.
 • Primer navođenja članka u časopisu: Ivanović, Aleksandar 2009. Privredni kriminalitet i korupcija u Republici Srbiji. Kriminalističke teme: Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, god. IX, br. 3-4: 153-172.

Naslovi slika: 11 pt., italic, centrirano ispod slike

Naslovi tabela: 11 pt., italic, centrirano iznad tabele

Slike: prihvatljivi su formati TIF, GIF, JPG, BMP, WMF i CDR

Submission Preparation Checklist

All submissions must meet the following requirements.

 • This submission meets the requirements outlined in the Author Guidelines.
 • This submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration.
 • All references have been checked for accuracy and completeness.
 • All tables and figures have been numbered and labeled.
 • Permission has been obtained to publish all photos, datasets and other material provided with this submission.

Članci

##section.default.policy##

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.